img
1597911105 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

           ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  ร่วมกับการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว  ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ วัดร่องศาลา หมู่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และบริการให้ยืมหนังสือ

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด

3. กิจกรรมสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว

         

     

     

 

    

    

    

 

บรรณสัญจร อื่นๆ