img
1599803145 เข้าชม : 50 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอแม่ลาวและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวร่วมกับการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่อำเภอยิ้มของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด และบริการให้ยืมหนังสือฟรี

                                       

                                       

                                       

2. กิจกรรมสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว

                                       

                                       

                                       

                                       

บรรณสัญจร อื่นๆ