img
1606374157 เข้าชม : 21 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมระบายสี บริการให้ยืมหนังสือและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และกิจกรรมการสาธิตการทำข้าวโพดคั่ว (ป๊อบคอร์น)

   

   

   

  

                                                         

บรรณสัญจร อื่นๆ