img
1592363269 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  นางแววดาว จิตตะมาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ตลาดสดป่าก่อดำ ต. ป่าก่อดำ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย โดยมีกิจกรรม แจกกระเป๋าผ้าแบ่งปันความรู้ให้กับพ่อค้า แม้ค้า ในตลาด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ที่ไม่มีเวลามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นอย่างมาก