img
1605581314 เข้าชม : 13 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

       ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแม่ลาวออกหมุนเวียนหนังสือ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดสดบ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดตลอดจนถึงผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด