img
1546852446 เข้าชม : 121 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวหมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน 

ในพื้นที่ตำบลบัวสลี ร่วมกับครู กศน.ตำบลบัวสลี