img
1588041357 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันอังคารที่14 เม.ย.63 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวร่วมกับครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ

ออกพื้นที่จัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน