img
1588041531 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันอังคาร ที่ 15 เมษายน 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนแม่ลาร่วมกับครูกศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว

ออกหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลจอมหมอกแก้วทั้ง4 แห่ง