img
1588041668 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่จันทร์ที่ 21เมษายน 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ร่วมกับครู กศน.ตำบลดงมะดะออกหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน ตำบลดงมะดะ