img
1604373317 เข้าชม : 27 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2563 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว และคณะครู กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนบ้านสันป่าสัก ตำบลจอมหมอกแก้ว สืบสานประเพณียี่เป็ง ณ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย