img
1604374854 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวร่วมกับครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ออกหมุนเวียนหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2563 Iณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563