img
2020-08-20 14:47:08 เข้าชม : 111 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และบริการให้ยืมหนังสือ 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด 3. กิจกรรมสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 อำเภอยิ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ วัดร่องศาลา หมู่ 3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป

.
.