img
2020-11-03 10:03:52 เข้าชม : 60 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแม่ลาวร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการอ่านเชิงรุกและเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของไทย

.
.