img
2020-11-17 09:28:43 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอแม่ลาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับการ ออกหน่วยบริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอแม่ลาว (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ) ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ เวฬุวัน หมู่ 1 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกช่วงวัยในอำเภอแม่ลาว

.
.