img
2020-11-26 13:52:04 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก บริการให้ยืมหนังสือและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี และกิจกรรมการสาธิตการทำข้าวโพดคั่ว (ป๊อบคอร์น) วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการอ่านเชิงรุกให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

.
.