img
2021-06-09 09:57:54 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ แนะนำหนังสือน่าอ่าน สามารถสแกนอ่านผ่าน QR Code ได้ฟรี แบบจบเล่มกันเลยค่ะ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.