img
2021-06-14 19:06:47 เข้าชม : 71 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.แม่ลาว พร้อมด้วยครูกศน.ตำบลดงมะดะ บรรณารักษ์ และบุคลากร กศน.แม่ลาว จัดกิจกรรม 1)กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟางตระกร้า 2)กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 3)กิจกรรมการทำสายคล้องแมส 4)กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแจกแผ่นพับผัก ผลไม้ สมุนไพร สร้างภูมิต้านโควิค-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่16 ตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.