img
2021-06-17 11:00:42 เข้าชม : 63 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์ นางสาวรัชนี สวัสดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กิจกรรม อาทิเช่น 1)การสาธิตการทำสายคล้องแมส 2)แนะนำบริการของห้องสมุด เชิญชวนสมาชิกห้องสมุด และบริการยืม-คืน หนังสือ 3)เชิญร่วมลงนามถวายพระพร และมุมนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.