img
2021-06-19 17:27:19 เข้าชม : 80 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด ณ ตลาดสดบ้านห้วยส้านพลับพลา ม.5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในกิจกรรมอ่านแล้วทำตามและสาธิตการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแจกแผ่นพับ ผัก ผลไม้ สมุนไพร สร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.