img
2021-06-23 14:38:07 เข้าชม : 72 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวได้รับมอบหมายจาก นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ในกิจกรรม ได้เชิญประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมทำแบบทดสอบความรู้ วันสุนทรภู่ เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ 75% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทันทีผ่านทาง e-mail ของท่าน สามารถแสกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบ หรือคลิกตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://forms.gle/9qUNsmpRcqSfs2Qp8 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.