img
2021-07-04 09:54:34 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ควรมิควรแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร ศูยน์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.