img
2021-07-16 09:19:45 เข้าชม : 27 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร https://forms.gle/EXA9dnQunXcFyex89 พระราชประวัติ https://king.kapook.com/ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.