img
2021-07-16 09:48:36 เข้าชม : 31 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ได้รับมอบหมายจากนายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้(ห้องสมุดเคลื่อนที่) พร้อมกับครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ภายในกิจกรรมจัดมุนอ่านหนังสือให้บริการแบบกึ่งถาวร แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมฟรี และกิจกรรมสาธิตการทำสายคล้องแมส บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.