img
2021-09-10 13:01:41 เข้าชม : 179 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ "วันป้องกันการฆ่าตัวตาย" วันที่ 10 กันยายน 2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.