img
2021-09-29 14:29:15 เข้าชม : 62 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน 2564 วันหัวใจโลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก สามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง https://bit.ly/3CTE68v บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.