img
2021-10-08 14:20:03 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ 10 ข้อห้ามเทศการกินเจ ในวันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2564 นี้ สามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.chppao.go.th/news/detail/1778 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.