img
2021-10-21 15:17:42 เข้าชม : 85 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ 121 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า" วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ออนไลน์ สามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.mfu.ac.th/.../princess.../princess.html บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.