img
2022-08-26 16:16:55 เข้าชม : 236 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด หมุนเวียนเปลี่ยนหนังสือ ณ ตลาดบ้านห้วย ส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
ข่าวกิจกรรม อื่นๆ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
( เข้าชม : 31 ครั้ง )